Đội ngũ bác sỹ

Bs Dương Thu Phương

Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội với thành tích Giỏi năm 2013. Sau đó BS theo học Định Hướng chuyên khoa Mắt tại Đại học Y Dược Hồ Chí Minh.BS Thu Phương là thành viên hội Dịch Kính- Võng Mạc và hội Nhãn Khoa Việt Nam

Bs Phạm Hồng Dương

Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội với thành tích Giỏi năm 2009. Sau đó, BS Hồng Dương tiếp tục hoàn thành chương trình Khúc Xạ Nhãn Khoa của Đại Học Y Hà Nội.

Bs Lương Đại Dương

Năm 2013 , bác sĩ học tập và nghiên cứu tại khoa Dịch Kính – Võng Mạc tại bệnh viện Mắt Trung Ương, trình đề tài “ Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật bong võng mạc có vết rách khổng lồ” và được công nhận Thạc sĩ – Bác sĩ Nội trú năm 2016.