Sơ đồ tổ chức – Nhân sự

Bệnh viện có 5 phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Điều dưỡng. 5 khoa lâm sàng: Khám bệnh – Tổng hợp – Đáy mắt – Kết giác mạc – Phẫu thuật gây mê hồi sức. 4 khoa cận lâm sàng: Xét nghiệm – Dược – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn. Tổng số  CBCCC, VC- NLĐ tại bệnh viện: 155 người trong đó 01 tiến sĩ, 23 Thạc sĩ và CKI, 13 Bác sĩ chuyên khoa định hướng. Giường bệnh chỉ tiêu kế hoạch: 120, thực kê: 135