Hoạt động Đoàn Thanh niên BV MẮT HÀ NỘI

-HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀNH Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2019

🛑Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại 🛑

VẬN ĐỘNG THAM GIA PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀNH Y TẾ HÀ NỘI ĐỢT 2 NĂM 2019.

Mỗi năm, ngành y tế Hà Nội tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện. Để thực hiện tốt hoạt động này, ngay từ đầu năm Bệnh viện Mắt Hà Nội đã lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đến 100% các khoa, phòng trong bệnh viện phổ biến rộng rãi về sự cần thiết và ý nghĩa của hiến máu tình nguyện tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân . Ngày 16/08/2019 vừa qua, đã có 09 đoàn viên thanh niên bệnh viện Mắt Hà Nội tham gia hiến máu. Đây là chương trình hiến máu tình nguyện được ngành y tế Hà Nội tổ chức định kỳ hàng năm là một điển hình về tinh thần trách nhiệm của người làm công tác y tế đối với người bệnh, giúp cho nhiều người bệnh có cơ hội được cứu sống.