Bs Dương Thu Phương

Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội với thành tích Giỏi năm 2013. Sau đó BS theo học Định Hướng chuyên khoa Mắt tại Đại học Y Dược Hồ Chí Minh.BS Thu Phương là thành viên hội Dịch Kính- Võng Mạc và hội Nhãn Khoa Việt Nam

Dương Thu Phương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Tiểu sử

Bác sĩ Dương Thu Phương là một trong số ít những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội với thành tích Giỏi năm 2013. Sau đó BS theo học Định Hướng chuyên khoa Mắt tại Đại học Y Dược Hồ Chí Minh.BS Thu Phương là thành viên hội Dịch Kính- Võng Mạc và hội Nhãn Khoa Việt Nam.

Hiện tại BS Thu Phương đang công tác tại khoa Khám Bệnh bệnh viện Mắt Hà Nội.