Bs Lương Đại Dương

Lương Đại Dương

Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Mắt

Tiểu sử

Bác sĩ Lương Đại Dương là một trong 5 sinh viên tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội năm 2013 đủ tiêu chuẩn tiếp tục chương trình Nội trú Nhãn Khoa.

Năm 2013 , bác sĩ học tập và nghiên cứu tại khoa Dịch Kính – Võng Mạc tại bệnh viện Mắt Trung Ương, trình đề tài “ Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật bong võng mạc có vết rách khổng lồ” và được công nhận Thạc sĩ – Bác sĩ Nội trú năm 2016.

Năm 2017, bác sĩ tham gia công tác tại khoa Đáy Mắt – bệnh viện Mắt Hà Nội. Hiện tại BS Lương Đại Dương là thành viên hội Dịch Kính Võng Mạc và hội Nhãn Khoa Việt Nam, chuyên khám phát hiện và điều trị các bệnh lý Dịch Kính – Võng Mạc.