Bs Phạm Hồng Dương

Pham Hồng Dương

Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Tiểu sử

Bác sĩ Phạm Hồng Dương là một trong số ít những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội với thành tích Giỏi năm 2009. Sau đó, BS Hồng Dương tiếp tục hoàn thành chương trình Khúc Xạ Nhãn Khoa của Đại Học Y Hà Nội.

Năm 2017, với đề tài  nghiên cứu “ Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh thoái hoá sắc tố võng mạc”, BS tốt nghiệp thạc sĩ – bác sĩ chuyên khoa Mắt loại Giỏi tại bệnh viện Mắt Trung Ương. BS Hồng Dương đang là thành viên tích cực của hội Dịch Kính – Võng Mạc và hội Nhãn Khoa Việt Nam.

Hiện tại  BS Hồng Dương đang làm việc tại khoa Tổng Hợp bệnh viện Mắt Hà Nội.