Tag

THI VIÊN CHỨC 2019

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thông báo về việc kiểm tra dữ liệu lịch tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế năm 2019
Read More

THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 

01. QD 5019 – THI TUYEN VIEN CHUC 2019 02. CV 4660-2019- THONG BAO THI TUYEN VIEN CHUC 2019 03. CV 4666-2019- HONG DAN THONG BAO CHI TIEU VA TIEP NHAN PHIEU DANG KY DU TUYEN VIEN CHUC 2019 04. Tieu chuan chuyen mon dao tao boi duong cua cac ngach vien chuc de tham...
Read More